Details
Date:

March 31

Time:

09:30 am - 12:30 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/ai-big-data-workshop-med-mechatronics-innovation-lab-tickets-117396214237
Organizer

Creator Makerspace

Website: https://www.eventbrite.com/o/creator-makerspace-12146415874
Venue

Forus Lab

1 Svanholmen, 4033 Stavanger

Stavanger, Rogaland, NO, 4033

Creator Makerspace i samarbeid med Nordic Edge Innoasis gir deg muligheten for å få innsikt i nye teknologier.

Workshop med Mechatronic Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller .

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess, samt redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant.

Med deres teknologier, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse,testfasiliteter og teknologi.

AI & BigData er en generell introduksjon til kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring bestående av en teoretisk del og en praktisk del. Workshopen gir deltaker innsikt i hvordan man enklere kan løse komplekse oppgaver og hva som kreves av data og infrastruktur.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi til ulike former for kunstig intelligens og mulige bruksområder i bedriften. Deltaker vil også bedre kunne vurdere hva som trengs av data og hvordan denne kan håndteres.

Kaffe samt enkel lunsj er inkludert i prisen, velkommen skal du være til Forus Lab!