Ved å bli medlem av Creator Makerspace, betaler du en månedlig avgift for medlemskap, og får i gjengjeld tilgang til lokalene 24/7, mulighet til å bruke av materiallageret, tilgang til å bruke maskiner og utstyr samt adgang til aktiviteter og kurs som kun holdes for medlemmer.

Ved å bli medlem sier du deg enig i følgende:

 1. Du vet at hvis brannalarmen går, ringer du brannvesenet (Tlf: 110 ) øyeblikkelig
 2. Du er ansvarlig for dine egne handlinger og eventuelle skader du påfører
 3. Du behandler maskiner, verktøy, utstyret og lokalet med omtanke
 4. Du betaler for større forbruk av materiell eller tar med ditt eget
 5. Du rydder alltid etter deg og dine gjester, og plasserer verktøy tilbake der det hører hjemme
 6. Du setter inn i oppvaskmaskinen, starter den og tømmer den hvis det er behov
 7. Du bidrar til å holde lokalene ryddige og hjelper til når du kan
 8. Du sjekker at utstyret du skal bruke er i forsvarlig stand før du begynner å bruke det, og etter du er ferdig
 9. Du bruker kun utstyr du har fått opplæring i, og aksept til å bruke
 10. Du melder ifra om du er uheldig med verktøy og utstyr slik at det kan erstattes eller repareres
 11. Du benytter riktig verneutstyr der det er påkrevd
 12. Du er selv ansvarlig for å vite hvor førstehjelpsaker og brannslukningsutstyr er, og hvordan det brukes
 13. Du er ansvarlig for gjester du tar med deg
 14. Gjester som benytter utstyr må etter to besøk ha eget medlemskap – familiemedlemskap er tilgjengelig. Grensen gjelder ikke ved åpne arrangementer
 15. Personer under 18 år skal være i følge med voksen eller ha tillatelse fra foresatte. Aldersgrense for medlemskap er 16 år
 16. Personer under 12 år skal alltid ha følge av en voksen

Ved brudd på disse punktene står Creator Makerspace fritt til å inndra medlemskapet og nekte adgang.

Innbetalt medlemskontingent blir ikke refundert. Medlemskapet løper inntil skriftlig oppsigelse. Medlemskapet kan avsluttes med 1 -en- måneds oppsigelsestid, og utestående medlemskontingent skal gjøres opp.