As a member, you have access to the facilities in Forus, Stavanger 24/7. Use of machines, tools and equipment is included in your membership unless otherwise stated on the machine/tool. For 3D-printing. this includes filament within reasonable amounts.

Ved å sende inn skjemaet under registrerer du et nytt medlemskap. Du vil motta en mail som gir instrukser om adgangssystemet, invitasjon til kommunikasjonskanalen vår og en kort introduksjon til Creator. Medlemsavgiften blir sendt som faktura til den e-postadressen du oppgir i innmeldingen.

Innbetalt medlemskontingent blir ikke refundert. Medlemskapet løper inntil skriftlig oppsigelse. Medlemskapet kan avsluttes med 1 -en- måneds oppsigelsestid, og utestående medlemskontingent skal gjøres opp.

Regular Member (450 kr/month)Student (300 kr/month)Business Member (750 kr/month+taxSupporter (600 kr/6 month)